Javne konsultacije

Javne konsultacije

21.4.2016

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je prvi državni organ u Bosni i Hercegovini koji je počeo provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH. Svi zainteresovani građani i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških politika.

Na linku ispod otvara Vam se web platforma putem koje postajete učesnik e-konsultacija:


Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa