Vijesti

Poziv za javne konsultacije na nacrt Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH

8.4.2021

U skladu s čl. 6. i 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ broj, 5/17) pozivaju se sva zainteresirana lica na dostavljanje primjedbi, sugestija i komentara na nacrt Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH preko portala e-konsultacije.