Vijesti

Poziv za javne konsultacije na nacrt Izvještaja o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

9.4.2021

U skladu s čl. 6. i 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ broj, 5/17) pozivaju se sva zainteresirana lica na dostavljanje primjedbi, sugestija i komentara na nacrt Izvještaja o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu preko portala e-konsultacije<https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/110840->