Vijesti

Veleposlanik Sattler održao sastanak sa članovima kolegija Vijeća ministara BiH

12.5.2021

Ministar pravde BiH Josip Grubeša nazočio je danas u ulozi člana kolegija Vijeća ministara BiH na zajedničkom sastanaku sa šefom Izaslanstva Europske unije u BiH i specijalnim predstavnikom EU veleposlanikom Johannom Sattlerom.

Sastanku su uz ministra pravde BiH, Josipa Grubešu, nazočili predsjedavajući Vijeća ministara BiH,  Zoran Tegeltija i ministrica vanjskih poslova, Bisera Turković.

U konstruktivnom razgovoru sudionici su se dotakli velikog broja pitanja, prije svega vezanih za pripremu Akcijskog plana za provedbu 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije.

Poseban naglasak je bio na tri bitna zakona, Zakonu o javnim nabavkama, Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH i Zakonu o VSTV-u BiH. Ministar Grubeša upoznao je prisutne sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo pravde BiH u koordinaciji sa Europskom komisijom, u cilju što žurnijeg usvajanja ključnih zakona iz nadležnosti ovog ministarstva. Po riječima ministra Grubeše, Nacrt  Zakona o sukobu interesa  dostavljen je Venecijanskom povjerenstvu s molbom da daju svoje mišljenje na navedeni Nacrt Zakona, dok je Zakon o VSTV-u BiH nakon ugrađenog Mišljenja Venecijanskog povjerenstva  odobren od strane relevantnih institucija i ocijenjen da zadovoljava europske standarde,  te će što prije biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Tijekom sastanka, sudionici su se dotakli  i drugih važnih pitanja, između ostalog aktivnosti na Strategiji  unaprjeđenja upravljanja javnim finacijama u institucijama BiH, zatim  o mogućnosti otklanjanja nastalih nedorečenosti u vezi  Sporazuma o stablizaciji i pridruživanju, te i   pitanje Koridora Vc. Na kraju,  dotaknuli su se i aktualne situacije oko pandemije  i odrađenih aktivnosti  u  akciji EU 4 Health -  doprinosu raspoloživosti i pristupu cjepivu protiv Covid-19 u BiH.