Vijesti

Sastanak ministra Grubeše sa veleposlanikom Sattlerom

8.9.2021

Ministar pravde BiH Josip Grubeša susreo se na sastanku sa šefom Izaslanstva Europske unije u BiH i specijalnim predstavnikom EU, veleposlanikom Johannom Sattlerom.

Tijekom sastanka dotaknuli su se važnih pitanja koja su u nadležnosti ovog ministarstva, a nalaze se  i među prioritetima koje BiH treba ispuniti na svom europskom putu prema Mišljenju Europske komisije.

Posebno su se dodirnuli  potrebe za žurnim  usvajanjem  Zakona o sukobu interesa i izmjena Zakona o VSTV-u BiH, na kojima radi Ministarstvo pravde BiH u koordinaciji sa Europskom komisijom. Pored spomenutih zakona, kao prioriteti spomenuti su i Zakon o sudovima, Nacrt zakona o slobodi pristupa informacijama, Zakon o državnoj službi , te Sporazum o suradnji između BiH i Eurojust-a.

Ministar Grubeša  naglasio je da Ministarstvo pravde BiH aktivno radi i iznalazi najbolja moguća zakonska rješenja za rješavanje ključnih pitanja iz područja reforme pravosuđa,  vladavine prava i javne uprave.  Svjesni aktualne političke situacije, obje strane su ocijenile da bez snažnog zajedničkog dijaloga ne može doći do napredovanja BiH na njenom putu  ka europskim integracijama.

Veleposlanik Sattler pozdravio je napore koje provodi Ministarstvo pravde BiH, te još jednom naglasio svoju pomoć i podršku da zajednički ostvare  uspjeh na rješavanju navedenih pitanja. Ministar Grubeša zahvalio je veleposlaniku Sattleru na dosadašnjoj podršci,  istaknuo  da su ovo ključni prioriteti za europski put Bosne i Hercegovine, te da uz svoj doprinos očekuje maksimalnu uključenost i napore svih razina vlasti.