Vijesti

Zamjenik ministra pravde Nezir Pivić i delegacija Ministarstva pravde BIH u službenoj posjeti Republici Turskoj, održan sastanak sa Ministrom pravde Republike Turske

23.6.2022

Na poziv Ministarstva pravde Republike Turske  zamjenik ministra i delegacija Ministarstva pravde BIH, zajedno sa delegacijom VSTV BIH koju je predvodio predsjednik Halil Lagumdžija,  borave u  službenoj posjeti Ankari, Republika Turska.

Na prijemu kod ministra pravde Republike Turske Bekira Bozdage održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o reformskim procesima u oblasti sektora pravde i pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra pravde BIH prisutne je upoznao sa aktivnostim Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, te sa nizom  reformskih zakona i strategija na čijoj izradi se aktivno radi.

Delegacija je posjetila i Vrhovni sud Republike Turske gdje upriličen prijem i održan sastanak sa   predsjednikom Vrhovnog suda Republike Turske, Glavnim tužiocem  Republike Turske i članovima delegacije Vrhovnog suda Republike Turske. Razgovaralo se o važnosti razmjene znanja i dobrih praksi kao važnom činiocu reformskih procesa.

Delegacije su posjetile i održale sastanak u Visokom sudskom i tužilaćkom vijeću Republike Turske sa predsjednikom i delegacijom Visokog sudskog i tužilaćkog vijeća Republike Turske. Razgovaralo se o temama iz oblasti pravosudne uprave i izazovima reformski procesa.

Službenu posjetu delegacije su iskoristile i za posjetu Pravosudnoj akademiji Republike Turske i Odjelu za ljudska prava, a na sastanku sa delegacijom Akademije razgovaralo se o dobrim praksama iz oblasti ljudskih prava, te   izazovima obuka i usavršavanja nosilaca pravosudnih funkcia  u brzoj dinamici modernog pravnog života.

Delegacije su održale sastanke i sa predstavnicima Generalne direkcije za informacione tehnologije Republike Turske i Generalne direkcije za zatvore i pritvore Republike Turske. Riječi je bilo o digitalizaciji pravosuđa i javne uprave, te važnosti koju ima za građane i privrednike, a razgovralo se i o  planovima za modernizaciju kazneno popravnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Turske je na visokom nivou. Zaključak održanih sastanak,  da je takvu saradnju potrebno nastaviti. 

6 FOTO GALERIJA