Vijesti

Bunoza – Makovec: Vladavina prava vodilja u radu

7.6.2023

Ministar pravde BiH Davor Bunoza sastao se u svom uredu sa zamjenikom generalnog direktora Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i direktorom za zemlje zapadne Europe, zapadnog Balkana, Tursku i Veliku Britaniju Markom Makovecom.

Ministar Bunoza upoznao je gospodina Makoveca o dosadašnjem radu i rezultatima koje je Ministarstvo pravde BiH ostvarilo tijekom protekla četiri mjeseca njegova mandata. Poseban naglasak stavljen je na zakonske propise i rješenja koji su prioritetni za ispunjavanje uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ostvariti na svome putu u EU. Razgovaralo o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH (VSTV), kao i o izradi  potpuno novoga Zakona o VSTV-u, a temom su bili i Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o sudovima i Zakon o spriječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH.

Gospodin Makovec pohvalio je Ministarstvo pravde BiH za uložene napore,  ostvareni napredak i vidljive rezultate, te istaknuo kako ministra Bunozu uskoro očekuje u Bruxellesu gdje će se šire razgovarati o svim ovim pitanjima i ukupnim rezultatima koje je BiH ostvarila nakon dobivanja kandidacijskoga statusa.

Sugovornici su se složili da vladavina prava mora biti temelj i vodilja za sva daljnja postupanja u radu bh. političkih dužnosnika, te da Europski put Bosne i Hercegovine nema alternativu.