Vijesti

Javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za učešće u kreiranju ‘Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo 2024-2028’

26.6.2024

Sarajevo, 13.6.2024. godine

Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva predstavlja jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

S tim u vezi, Programom rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2024. godinu predviđena je izrada Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine je temeljem toga u oktobru 2023. godine donio Odluku o uspostavi Radne grupe za izradu prijedloga Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva. Radna grupa je, uz tehničku i ekspertsku podršku projekta EU4CivilSociety izradila konceptni prijedlog za izradu Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo. Ovaj dokument nudi preliminarno razmatranje problema koje bi Strategija potencijalno mogla rješavati raznim ciljanim mjerama, u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara BiH. Ovaj dokument ima svrhu da svim zainteresovanim stranama posluži kao osnova za razmišljanje i pružanje konstruktivnih komentara koji će biti adresirani tokom faze izrade punog dokumenta Strategije. 

S ciljem osiguranja što veće transparentnosti cijelog procesa, te uključivanja svih relevantnih sudionika u proces izrade Strategije, pozivamo organizacije civilnog društva, kao i građane, akademsku zajednicu i široku javnost da dostave svoje prijedloge i komentare na postojeći tekst Konceptnog prijedloga za izradu Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo.

Pored toga, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine planira održavanje prezentacije/konsultativnog sastanka sa predstavnicima mreža OCD u BiH početkom jula mjeseca u Sarajevu (indikativno 3.7.2024. godine). Više informacija o mjestu i terminu bit će naknadno dostavljeno mrežama OCD u BiH.

Rok za dostavu komentara i prijedloga na inicijalni tekst Konceptnog prijedloga je do 26.07.2024. godine.

Dokument Konceptnog prijedloga za izradu Strategije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvoj podsticajnog okruženja za civilno društvo možete preuzeti klikom na ovaj link.

E-mail adresa za dostavljanje prijedloga i komentara je selma.dzihanovic@mpr.gov.ba.