Vijesti

Informacija o novim programima Evropske unije 2014 - 2020 otvorenim za Bosnu i Hercegovinu

12.3.2014

Programi Evropske unije, kao posebni programi i fondovi koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije, prvenstveno imaju za cilj da podrže interne politike Evropske unije, te sa tim u vezi unaprijede saradnju između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima.

Zaključkom Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, zemljama zapadnog Balkana je ponuđena mogućnost da učestvuju u programima Zajednice, kako bi se podržali njihovi napori na putu ka evropskim integracijama.

Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan u oktobru 2004. godine, a na snazi je od januara 2007. godine.

Nakon pristupanja određenom programu, isti je otvoren i za potencijalne aplikante iz Bosne i Hercegovine. Organizacije civilnog društva imaju priliku sudjelovati u programima kojima pristupi Bosna i Hercegovina, apliciranjem projektnim prijedlozima. 

Pregled novih programa Evropske unije, kao i mogućnosti sudjelovanja civilnog društva, možete pronaći na Listi programa 2014-2020 otvorenih za BiH, s osvrtom na programe Evropske unije 2007-2013.

Programi Evropske unije 2014 - 2020 koji su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine su:

·         Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

·         COSME http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

·         Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

·         Pericles 2020 http://pericles-project.eu/

·         Hercule III http://www.welcomeurope.com/european-funds/hercule-iii-2014-2020-826+726.html

·         Customs 2020 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm

·         Fiscalis 2020 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm

·         LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/

·         Kreativna Evropa http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

·         Evropa za građane http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

·         Zdravlje za rast http://ec.europa.eu/eahc/health/

·         Prava i građanstvo https://www.eutrainingsite.com/2014-2020.php?id=136

·         Pravosuđe http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/index_en.htm

·         Potrošači http://ec.europa.eu/eahc/consumers/

·         Program za zapošljavanje i društvene inovacije http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081