Vijesti

Otvoren proces javnih konsultacija o Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH

24.11.2016

 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine otvorilo je proces javnih konsultacija o Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Cilj Zakona je da se na jasan, precizan i nedvosmislen način reguliše procedura pristupa informacijama u institucijama Bosne i Hercegovine, te da se na taj način otklone nedoumice i nejasnoće koje su postojale i koje su evidentne u primjeni važećeg propisa, kao i da se u ovaj Zakon unesu odredbe kojim se doprinosi jačanju stvarne demokratije i omogućava aktivno učešće javnosti u kontroli rada javnih organa.

Razvojem proaktivnog pristupa informacijama javnosti se omogućava proširivanje znanja o procesima odlučivanja, a samim tim stiče se mogućnost posrednog učestvovanja u kreiranju što kvalitetnijeg rada javnih organa.

Cilj novog zakonskog rješenja je također da se kroz jasne, nedvosmislene i precizno definisane norme osigura dosljednost i pravna sigurnost, a istovremeno jača načelo javnosti i transparentnosti u samoj proceduri pristupa informacijama na nivou institucija  Bosne i Hercegovine.

Proces javnih konsultacija otvoren je u periodu od 24.11. do 12.12.2016. godine,  u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultacijama i svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima date doprinos izradi što kvalitetnijeg  propisa. 

U konsultacijama možete učestvovati prijavom na link.