Vijesti

SEMINAR O PROCESUIRANJU PREDMETA RATNIH ZLOČINA PRED LOKALNIM SUDOVIMA

10.7.2018

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, je u saradnji sa Advokatskom/odvjetničkom komorom RS, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH-IPA 2013" koji finansira Evropska unija, u Banja Luci održalo seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu ''Procesuiranje predmeta ratnih zločina pred lokalnim sudovima'' s posebnim osvrtom na zakonitost i pristup dokazima, te garancijama pravičnog suđenja. Predavači su bili Vesna Ćosović Stanković, sudija Okružnog suda u Banja Luci, i Nebojša Pantić, advokat Advokatske/odvjetničke komore RS.

Na seminaru su učestvovala 22 advokata iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su visoko ocijenili temu kao i predavače, ističući da je učešće na edukaciji unaprijedilo njihov svakodnevni rad i ukupnu praksu postupanja u navedenim slučajevima.

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH nastavlja sa pružanjem podrške u ovom izrazito važnom aspektu advokatske prakse. Cilj je što kvalitetnija obuka advokata za zastupanje pred Sudom BiH.

Raspored obuka, obrasce za prijavu i detaljnije informacije o seminarima Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH možete pronaći na web stranici: http://www.okobih.ba

 

3 FOTO GALERIJA