Vijesti

ČETVRTA KONFERENCIJA MINISTARA PRAVDE U BIH I PREDSJEDNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BIH I PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH

10.7.2018

Dana 10.07.2018. godine u Sarajevu je održana četvrta Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje provođenja najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućava se usaglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde u BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i donatorskih sredstava.

Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom.

Praćenje provođenja zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje ključnih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH vrši se putem funkcionalnih radnih grupa uspostavljenih rješenjem ministra pravde BiH iz 2017. godine, a na prijedlog institucija koje učestvuju u radu ministarske konferencije.

Stručnu i tehničku podršku u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružaju jedinice u ministarstvima pravde u BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koji vrše poslove strateškog planiranja i koordinacije unutar svojih institucija.

Očuvanje integriteta, učinkovitosti i nezavisnosti sistema pravde je ključna odrednica svakog demokratskog društva.

Dosadašnja praksa je pokazala da unutar ustavnog okvira BiH, sistem pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i nezavisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovo uspostavljanje i funkcionisanje.

Organizovanje Četvrte ministarske konferencije predstavlja važan korak u učvršćenju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao i Akcionog plana za njeno provođenje.

Učesnici ministarske konferencije dali su punu podršku polugodišnjem Izvještaju o provođenju Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za 2018. godinu i revidiranom Akcionom planu za period od 2019. do 2020. godine. Dajući podršku nastavku reformi podržavaju se aktivnosti na uspostavljanju partnerskih odnosa, međusobnoj saradnji i učinkovitijem zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.

Sarajevo, 10.07.2018. godine

6 FOTO GALERIJA