Vijesti

„PRANJE NOVCA“ – TEMA SEMINARA ODRŽANOG U LUKAVCU

11.10.2018

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH je u saradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetničkom komorom Tuzla, u Lukavcu održalo seminar na temu: ''Pranje novca'' s posebnim osvrtom na finansije i finansijske sisteme, finansijsku istragu, privremene mjere osiguranja i konfiskaciju, kao i procesuiranje kaznenih djela pranja novca pred Sudom BiH. Predavači su bili  dr.sc. Adnan Rovčanin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Ismet Šuškić, tužitelj Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Seminaru su pristupila 63 advokata iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su visoko ocijenili temu kao i predavače, ističući da je učešće na edukaciji unaprijedilo njihov svakodnevni rad i ukupnu praksu postupanja u navedenim slučajevima.

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH nastavlja sa pružanjem podrške u ovom izrazito važnom aspektu advokatske prakse. Cilj je što kvalitetnija obuka advokata za zastupanje pred Sudom BiH.

Raspored obuka, obrasce za prijavu i detaljnije informacije o seminarima Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH možete pronaći na web stranici: http://www.okobih.ba