Vijesti

OBUKA ZA ADVOKATE NA TEMU „GLAVNI PRETRES“

11.10.2018

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH je u saradnji sa Advokatskom/odvjetničkom komorom Republike Srpske, u Banja Luci održalo seminar na temu: ''Glavni pretres'', s posebnim osvrtom na javnost glavnog pretresa, rukovođenje glavnim pretresom, pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, odlaganje i prekid glavnog pretresa i dokazni postupak. Predavači su bili Olga Pantić, sutkinja Okružnog suda u Banja Luci, i Željko Šurlan, advokat Advokatske komore RS.

Seminaru su pristupila 43 advokata iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su visoko ocijenili temu kao i predavače, ističući da je učešće na edukaciji unaprijedilo njihov svakodnevni rad i ukupnu praksu postupanja u navedenim slučajevima.

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH nastavlja sa pružanjem podrške u ovom izrazito važnom aspektu advokatske prakse. Cilj je što kvalitetnija obuka advokata za zastupanje pred Sudom BiH.

Raspored obuka, obrasce za prijavu i detaljnije informacije o seminarima Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH možete pronaći na web stranici: http://www.okobih.ba

2 FOTO GALERIJA