Vijesti

MINISTAR PRAVDE JOSIP GRUBEŠA U DEN HAAGU S ČELNICIMA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

15.5.2019

Ministar pravde BiH Josip Grubeša boravio je u Den Haagu gdje se u Međunarodnom krivičnom sudu sastao sa predsjednikom tog suda Judge Chile Eboem-Osujiem, glavnom tužiteljicom Fotou Bensouda i registrarom Peterom Lewisom.

Na odvojenim sastancima razgovarano je o saradnji BiH s Međunarodnim krivičnim sudom, a ministar Grubeša iskazao je punu spremnost naše zemlje za jačanje međusobne saradnje i pomoći.  

Čelnici Međunarodnog krivičnog suda iskazali su podršku radu pravosudnih institucija i osnaživanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni krivični sud (ICC) osnovan je 2002. godine, a njegovo sjedište je u Den Haagu. Sud je nadležan za slučajeve genocida, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločine agresije počinjene od dana stupanja na snagu Statuta Međunarodnoga krivičnog suda, odnosno od dana pristupa države Konvenciji ili njezine izjave o prihvatu nadležnosti Suda. Bosna i Hercegovina je 2009. godine usvojila Zakon o primjeni Rimskoga statuta Međunarodnog krivičnog suda i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom.

4 FOTO GALERIJA