Vijesti

MINISTARSTVO PRAVDE BIH KONTINUIRANO ORGANIZIRA OBUKE ADVOKATA

11.7.2019

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH je, u finansijskoj saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Tuzla, održalo dva seminara kontinuiranog stručnog usavršavanja:

·         28.06.2019.godine na temu “Zakonitost dokaza” - predavači su bili sudija Vildana Helić, rukovodilac krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda Tuzla i Mirna Delalić advokat Advokatske/ odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine I

·         05.07.2019.godine na temu “Provođenje dokaza odbrane sa akcentom na iskaz svjedoka” – predavači su bili sudija Vildana Helić, rukovodilac krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda Tuzla i Tatjana Savić advokat Advokatske/ odvjetničke komore RS.

Seminarima su pristupili advokati Regionalne advokatske/odvjetničke komore Tuzla, koji su visoko ocijenili teme i predavače, ističući da je praktičan pristup na edukacijama unaprijedio njihov svakodnevni rad i cjelokupnu praksu postupanja u navedenim slučajevima.  

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH nastavlja sa pružanjem podrške u ovom izrazito važnom aspektu advokatske prakse. Cilj je što kvalitetnija obuka advokata za zastupanje pred Sudom BiH.

Raspored obuka, obrasce za prijavu i detaljnije informacije o seminarima Odsjeka za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH možete pronaći na web stranici: http://www.okobih.ba

2 FOTO GALERIJA