Vijesti

Prve konsultacije vezano za izradu Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH

13.12.2011

13.12.2011. - Ministarstvo pravde BiH je uz podršku United Nations Development Programme BiH (UNDP-a u BiH)  07.12.2011. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži održalo prve konsultacije vezano za izradu Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH.

Konsultacijama je prisustvovalo 55 učesnika (predstavnika institucija vlasti u BiH i nevladinih organizacija u BiH) koji su kroz rad u Radnim grupama, svojim komentarima i sugestijama dali značajan doprinos kreiranju buduće Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH.

Strategija za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH će dati osnovne smjernice kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, institucionalni i finansijski sistem podrške razvoju civilnog društva, te stvorilo poticajno okruženje za daljnji razvoj održivog civilnog društva u BiH.

Procesom javnih konsultacija se namjerava obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa i pojedinaca, bolja informiranost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških politika.