Organizacija i kontakti

 Adresa: Trg BiH 1, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina 
Tel.:+ 387 33 281 525 
Fax: + 387 33 201 989 
e-mail: info@mpr.gov.ba