Mirela Riković Koldžo, v.d. šefica Ureda


Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, BiH
e-mail: mirela.rikovic@mpr.gov.ba

 

Ured za pružanje besplatne pravne pomoći u sastavu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine uspostavljen je Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći (“Službeni glasnik BiH”, broj 83/16), te je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći pri tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine u opsegu i oblicima utvrđenim spomenutim zakonom.