Biografija

Elvir Mahmuzić

Zamjenik ministra pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Adresa Trg BiH 3,
Sarajevo 71000,
Bosna i Hercegovina
Tel + 387 33 281 506
Fax + 387 33 201 034

Lični podaci:

 • datum i mjesto rođenja: 20.09.1986. gоdinе, Tuzla, BiH
 • bračni status: oženjen, otac dvoje djece

Obrazovanje:

 • VSS: Pravni fakultet u Tuzli, Univerzitet u Tuzli
 • SSS: Gimnazija u Tuzli
 • OŠ: Osnovna škola "Jala", Tuzla
 • strani jezici: engleski, italijanski i njemački jezik.

Profesionalna karijera:

 • pravni savjetnik u Javnom preduzeću „BIT Centar“ d.o.o., Tuzla 2011. – 2023.

Politička karijera

 • vijećnik u Općinskom vijeću Tuzla 2012. – 2016.
 • član Komisije za statutarna pitanja i propise, Općinsko vijeća Tuzla 2012. – 2016.
 • vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla 2016. – 2020.
 • predsjednik Komisije za statutarna pitanja i propise Gradskog vijeća Tuzla 2016. – 2020.
 • predsjednik Komisije za statutarna pitanja i propise Gradskog vijeća Tuzla 2020. – danas.
 • obnaša funkciju Sekretara za međunarodnu saradnju SDP BiH.
 • Sekretar je Kantonalne organizacije SDP BiH Tuzla i član Glavnog odbora SDP BiH.

Ostalo:

 • certifikat za položen kurs za informatičko-poslovno osposobljavanje
 • certifikat za stečeno znanje i obavljenu praksu u okviru rada klimike izbjeličkog prava
 • certifikat za obuku “Učešće građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom nivou”
 • certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala
 • certifikat o obavljenoj edukaciji za akreditirane posmatrače izbora u Bosni i Hercegovini
 • predstavnik BiH na takmičenju iz oblasti Međunarodnog javnog prava 2008. godine u Sjedinjenim Američkim Državama (Washington D.C), te dobitnik diplome od strane Asocijacije studenata međunarodnog prava. (ILSA - International Law Students Association).