Biografija

doc.dr.sc. Josip Grubeša

Ministar pravde Bosne i Hercegovine


Adresa Trg BiH 1,
Sarajevo 71000,
Bosna i Hercegovina
Tel +387 33 281 633
Fax +387 33 223 504

Datum i mjesto rođenja

-       4.11.1978. godine u Rami-Prozor, Bosna i Hercegovina

 

Obrazovanje

-       2011. obranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Pouka latinskoga jezika u širokobriješkoj gimnaziji do 1945. godine“ čime je stekao stupanj doktora znanosti na području humanističkih znanosti

-       2002. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilište u Splitu

-       1997.  Nadbiskupska klasična gimnazija u Zadru

 

Profesionalna karijera:

-     Od ak. 2001./02. god. angažiran je na Studiju latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru kao znanstveni novak, kasnije mlađi asistent, a od 2012. do danas kao docent.

-         Od školske 2003./04 do 2006./07. radi kao profesor latinskog jezika u srednjoj Medicinskoj školi u Mostaru.

-    Od školske 2007./08. do 2009./10. radi kao profesor latinskog jezika, sociologije i politike i gospodarstva u Internacionalnoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti u Mostaru.

-       Od akademske 2007./08. do danas predaje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

-       Od akademske 2010./11. do danas predaje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

-       Od akademske 2012./13. do danas predaje na Fakultetu zdravstvenih studija.  


Politička karijera:

-       Od 2003. član HDZ-a BiH

-       Od 2011. do 2014. član Predsjedništva HDZ-a BiH

-       Aktivni sudionik Političke akademije HDZ-a BiH i stranačkih konvencija

 

Poznavanje stranog jezika:

-       Njemački jezik, aktivno poznavanje