Biografija

Dr.sc. NEZIR PIVIĆ

Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine

Adresa Trg BiH 3,
Sarajevo 71000,
Bosna i Hercegovina
Tel + 387 33 281 506
Fax + 387 33 201 034

Dаtum i mјеstо rоđеnjа

 • 04.07.1983. gоdinе u Zenici, Bоsnа i Hеrcеgоvinа

Obrazovanje

 • 30.07.2012. - Doktor pravnih nauka - Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet
 • 19.12.2009. - Magistar pravnih nauka - Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet
 • 13.07.2006. - Diplomirani krimimalist - Fakultet kriminalističkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Profesionalna karijera

 • Januar 2014. - Pravni fakultet Univerziteta u Zenici  - Prodekan za nastavu i studentska pitanja -Docent na katedri za krivično pravo
 • Oktobar 2012. - Pravni fakultet Univerziteta u Zenici -Docent na katedri za krivično pravo
 • Juni 2010. - Pravni fakultet Univerziteta u Zenici - viši asistent na Katedri za krivično pravo
 • Juni 2007. - Pravni fakultet Univerziteta u Zenici -  asistent na Katedri za krivično pravo

Stranački angažman

 • člаn Stranke demokratske akcije 

Strani jezici

 • engleski jezik

Bračno stanje

 • neoženjen