Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

16.5.2022

Obrasci za BPP

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći


1.   Kontakt za pružanje općih informacija i pomoć pri popunjavanju obrazaca: 033 281 -624

2.   Kontakt za podnošenje Zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći:  

Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 e-mail: pisarnica@mpr.gov.ba  

Pravo na opće informacije o pravima i obvezama i pomoć u popunjavanju obrazaca-zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sve osobe bez obzira na to ispunjavaju li uvjete propisane članom 15. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.


Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u postupku koji se vodi pred tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine podnosi se na obrascu Ureda.


Kompletiranje zahtjeva

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć podnositelj prilaže dokaz o ispunjenosti uvjeta u skladu s Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći.

Podnositelj zahtjeva obvezno prilaže ovjerenu pisanu izjavu i izjavu punoljetnih članova njegova kućanstva o imovinom stanju, te izjavu o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i dohotku.

Za tačnost podataka navedenih u zahtjevu i izjavama podnositelj odgovara materijalno i kazneno.

Osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, izbjeglice, apatridi i žrtve trgovine ljudima uz zahtjev prilažu odgovarajuće dokumente nadležnog tijela kojim potvrđuju svoj status.

Samo kompletni zahtjevi će se razmatrati.