Dosadašnje aktivnosti

19.11.2013

Rad na na novom Projektu izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija izgradnje započeo je 2010. godine. Izradi novog projekta pristupilo se na zahtjev Evropske komisije, a što je bio uslov za dobijanje kredita Razvojne banke Vijeća Evrope. Prethodni projekat je odbačen jer nije zadovoljavao evropske standarde.

Od početka implementacije novog projekta sve aktivnosti provode se po planiranim rokovima.

U prethodnom periodu urađeni su brojni pripremni radovi kakve zahtjeva jedna kapitalna investicija, od obimnih tehničkih do građevinskih radova, i to:

  • izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara,
  • izrada elaborata geomehaničkih ispitivanja tla i ispitivanja geotermalnih bunara,
  • gradnja pristupnog puta sa pratećom infrastrukturom i instalacijom javne rasvjete,
  • kompletiranje tehničke dokumentacija i proces revizije tehničke dokumentacije,
  • deminiranje dijela lokacije namjenjene za izgradnju Državnog zatvora,
  • dobijanje građevinske dozvole.

Osnovna aktivnost Jedinice za implementaciju projekta trenutno je vezana za provođenje tendera za izvođenje radova i nadzora nad radovima. Jedinica je pripremila tendersku dokumentaciju u predviđenim rokovima, a uspješno provođenje ovih aktivnosti bio je neophodan preduslov za daljnu implementaciju projekta. Glavni cilj Jedinice vezan za ove aktivnosti je da se kroz transprentan proces osiguraju jednaki uslovi u procesu javnih nabavki, kako za domaće tako i međunarodne ponuđače, pri tome uvažavajući obim i kompleksnost ovog projekta.

Najnovije informacije o napretku i statusu projekta te trenutnim aktivnostima, možete pratiti kroz rubriku Aktuelnosti.