Cilj i svrha projekta

Projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH ima za cilj osiguranje pritvorskog/zatvorskog objekta visoke bezbjednosti za potrebe države Bosne i Hercegovine.

Državni zatvor će biti jedini zavod ove vrste koji će ispunjavati standarde Evropskog zatvorskog pravilnika i zakona BiH, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta.

Realizacijom planiranog projekta Bosna i Hercegovina bi dobila zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 350 mjesta. U zatvoru će biti smješteni osuđenici i pritvorenici  Suda BiH.

Iako izgradnja zavoda na nivou Bosne i Hercegovine zahtijeva značajna ulaganja, procjene su da je njegovo postojanje od presudnog značaja za funkcionisanje cjelokupnog sektora izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini, ali posredno i na stanje kriminaliteta i poboljšanje ukupne bezbjednosne situacije u zemlji.

Nakon što se Projekat realizuje entitetski zavodi će biti u mogućnosti da preusmjere svoje prioritete na poboljšanje programa rehabilitacije manje opasnih zatvorenika kako bi se olakšala reintegracija ovih lica u zajednicu i smanjio broj recidivista.

Izgradnja ovog objekta osiguraće uspješno provođenje reformi u oblastima pravosuđa, tužilaštva i policije, u koje su domaće strukture i međunarodna zajednica uložile značajna sredstva, a čiji bi uspjeh bio ozbiljno doveden u pitanje kada ne bi bila izgrađena ovakva infrastruktura i kada bi se koristile isključivo postojeće popravne ustanove.