Cilj i svrha projekta

13.11.2013

Projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija jedan je od najznačajnijih projekata čijoj je realizaciji Bosna i Hercegovina pristupila u posljednjih deset godina. Cilj projekta je izgradnja ustanove sa najvišim stepenom sigurnosti, u skladu sa standardima Evropskog zatvorskog pravilnika i zakona BiH. Važnost izgradnje ove ustanove treba posmatrati u kontekstu ukupne reforme pravosudnog sistema BiH, posebno u kontekstu prilagođavanja domaćeg pravosudnog sistema najboljim evropskim praksama, što je obaveza BiH prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Realizacijom planiranog projekta Bosna i Hercegovina će dobiti zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 348 mjesta. U zatvoru će biti smješteni osuđenici i pritvorenici Suda BiH.

Državni zatvor će biti jedini zavod ove vrste koji će zadovoljavati evropska zatvorska pravila, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta.

Nakon što se projekat realizuje entitetski zavodi će biti u mogućnosti da preusmjere svoje prioritete na poboljšanje programa rehabilitacije manje opasnih zatvorenika kako bi se olakšala reintegracija ovih lica u zajednicu i smanjio broj recidivista.

Iako izgradnja zavoda na nivou Bosne i Hercegovine zahtijeva značajna ulaganja, procjene su da je njegovo postojanje od presudnog značaja za funkcionisanje cjelokupnog sektora izvršenja krivičnih sankcija, ali i poboljšanje ukupne sigurnosne situacije u zemlji.

Stavljanje u funkciju nove, visokosigurnosne ustanove,  osiguraće uspješno provođenje reformi u oblastima pravosuđa, tužilaštva i policije, u koje su domaće strukture i međunarodna zajednica uložile značajna sredstva, a čiji bi uspjeh bio ozbiljno doveden u pitanje kada ne bi bila izgrađena ovakva infrastruktura i kada bi se koristile isključivo postojeće popravne ustanove.

Izgradnja državnog zatvora i uspostava djelotvornog, efikasnog i održivog sistema izvršenja krivičnih sankcija na državnom nivou, strateški su prioriteti Ministarstva pravde BiH.