Jedinica za implementaciju projekta

13.11.2013

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH (JIP) osnovana je Odlukom Vijeća ministara BiH, a počela je sa radom 01.02.2011.god.

Jedinica je operativno tijelo zaduženo da realizuje izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Uspostava i funkcionisanje Jedinice za implementaciju projekta je jedna od obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Okvirnog finansijskog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH.

Ministarstvo pravde BIH, u saradnji s donatorima i kreditorom koji detaljno prate ovaj projekat i ispunjavanje standarda transparentnosti i efikasnosti, kontroliše rad Jedinice, kako direktno, tako i posredstvom Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Upravni odbor i Nadzorni odbor čine predstavnici državnog ministarstva pravde te finansija i trezora, kao i entitetskih ministarstava pravde imenovanih od strane Vijeća ministara BiH. Nadzorni odbor prvenstveno prati korištenje finansijskih sredstava.

Kontakt:
Zoran Bašić, direktor JIP-a
Tel. : + 387 57 490-135
e-mail: zoran.basic@mpr.gov.ba