Glavne karakteristike projekta

13.11.2013

Glavne karakteristike projekta čine  Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH savremenijim i sigurnijim u odnosu na sve druge ustanove slične namjene u zemlji ali i na Balkanu.

Ovo će biti jedina zatvorska ustanova na nivou BiH koja će ispunjavati evropske standarde za smještaj osuđenih, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH, kapaciteta 348 mjesta, biće smješteni osuđenici (298 osoba) i pritvorenici (50 osoba) Suda BiH. Riječ je o najopasnijim osuđenicima i pritvorenicima, ratnim zločincima i drugim najtežim prestupnicima u svim oblicima kriminala. Objekat će imati neto površinu od oko 24.000 m2. Poseban blok biće izgrađen za agresivne zatvorenike a po potrebi će se obezbjeđivati sva potrebna ljekarska zaštita, bez napuštanja zatvorskog kruga.

Prvobitnim projektom procijenjeno je da bi troškovi gradnje zatvora trebali iznositi oko 30 miliona KM. Međutim, nakon analize, takav projekt je odbačen, s obzirom da nije zadovoljavao evropske standarde, a što je bio jedan od uslova za dobivanje kredita. Troškovi izgradnje, prema novom projektu, usaglašenim sa evropskim zatvorskim pravilima, procijenjeni su na oko 56 miliona KM. Odlukom Vijeća ministara BiH iz novembra 2010.godine Projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH uvršten je u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

Usklađivanje sa najnovijim standardima, u smislu obezbjeđenja oko 60 m2 bruto površine po zatvoreniku (površina ćelije je 12 m2) povećalo je ukupnu površinu objekta, pa je i procjena vrijednosti izgradnje novog objekta povećana u odnosu na početni plan. U ovaj iznos, a što nije bio slučaj u prvobitnom projektu, uključena je i izgradnja pristupnih puteva, izgradnja sigurnosnih sistema vioskog nivoa, isporuka opreme, normalizacija zatvorskog života kao i obuka budućih zaposlenika.Takođe, u novi projekat uključene su mjere energetske efikasnosti i mjere zaštite okoline, što nije bilo predviđeno prethodnom projekcijom troškova.

Projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH finansira se iz domaćih, donatorskih i kreditnih sredstava.

Struktura izvora finansiranja Projekta je slijedeća:

  • 6.45 MEUR iz budžeta institucija BiH (vrijednost zemljišta 1.3 MEUR)
  • 11 MEUR donatorska sredstva (IPA i Kraljevina Švedska)
  • 1.7 MEUR tehnička pomoć Evropske komisije
  • 19.3 MEUR kredit Razvojne banke Vijeća Evrope
  • 1.1 MUSD obuke budućih zaposlenika (Američka ambasada u BiH)