Hrvatska

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

23.3.2012

Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, s obzirom na Sporazum između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, sklopljen u Splitu, dana 26. februara 1996. godine, kako je izmijenjen Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, sklopljenim u Zagrebu, dana 07. juna 2004. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum), sporazumjele su se kako slijedi:

Član 1.

U članu 2. Sporazuma, u stavu 1. briše se tačka 3., a tačke 4, 5. i 6. postaju tačke 3, 4. i 5.

Stav 3. briše se.

Član 2.

U članu 23. stav 1. Sporazuma, tačka 5. briše se, a tačka 6. postaje tačka 5.

align="justify"U stavu 2. tačka 4. briše se.

align="center"Član 3.

Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu trideseti dan od dana prijema zadnjeg obavještenja kojim se države ugovornice pismeno, diplomatskim putem, međusobno obavještavaju o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Sastavljeno u Sarajevu,  dana 11.02.2010. godine, u dva izvornika, svaki na službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku i hrvatskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.