Zahtjev

Zahtjev za vraćanje ili viđanje djeteta

Zahtjev iz Bosne i Hercegovine za vraćanje ili viđanje djeteta i prateća dokumentacija dostavljaju se Ministarstvu pravde BiH s priloženim prijevodom na jezik zamoljene strane države. Zahtjev i potrebna dokumentacija trebaju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Uz zahtjev za vraćanje ili viđanje malodobnog djeteta potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • popunjen primjerak obrazaca,
  • podatke o identitetu podnosioca zahtjeva,
  • podatke o identitetu djeteta,
  • podatke o identitetu lica za koje se tvrdi da je odvelo ili zadržalo dijete,
  • sve relevantne činjenice na kojima se zasniva zahtjev za povratak ili viđanje djeteta,
  • druge činjenice koje mogu dati više informacija u vezi sa trenutnim mjestom boravka djeteta i identitetu lica kod kojeg se dijete nalazi,
  • sudsku odluku ili sporazume sačinjene pred sudskim ili upravnim organima, vezani za dodjelu starateljstva nad djetetom jednom od supružnika /ukoliko takve odluke postoje/,
  • izvod iz matične knjige rođenih za malodobno dijete i/ili uvjerenje o državljanstvu malodobnog djeteta,
  • fotografije malodobnog djeteta i lica kod kojeg se dijete trenutno nalazi.

Adresa:
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju
Trg Bosne i Hercegovine broj 1