Oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita/priznavanje stručnog upravnog ispita

Oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita/priznavanje stručnog upravnog ispita

12.3.2015

Na ovoj stranici možete dobiti informacije u vezi oslobađanja od polaganja stručnog upravnog ispita, odnosno priznavanja stručnog upravnog ispita za srednju, višu i visoku školsku spremu.

Priznavanje ranije položenih stručnih ispita, odnosno oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine, vrši se na osnovu upoređivanja programa po kojem je lice položilo stručni ispit i 

Na pismeni zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita /priznavanje stručnog upravnog ispita zainteresovano lice prilaže slijedeću dokumentaciju:

  • ovjerena fotokopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
  • plan i program ispita položenog u okviru drugih struka;
  • izvod iz matične knjige rođenih, u slučaju promjene prezimena, i
  • dokaz o uplati administrativne takse.