Administrativna taksa

Administrativna taksa

24.5.2023

Administrativna taksa za priznavanje stručnog upravnog ispita iznosi 50,00KM.

Administrativna taksa se uplaćuje na slijedeći način:

 • Primalac: JRT Trezor BiH
 • Svrha doznake: Administrativna taksa
 • Račun primaoca:

  Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar
  Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka
  Depozitni račun, broj računa 5556000060067744 Nova banka a.d. Banja Luka  
  Depozitni račun, broj računa 1341021020000276 Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo  

 • Vrsta uplate: 0
 • KM: 50,00
 • Vrsta prihoda: 722103
 • Općina: Odgovarajuća šifra općine gdje se vrši uplata
 • Budžetska organizacija: 0904999
 • Poziv na broj: 0
 • Poreski period: datum uplate


 

Naknada za polaganje razlike iz jednog predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 100,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz dva predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 200,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz tri predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 250,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz četiri predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 300,00 KM.

Naknada se uplaćuje Ministarstvu pravde BiH na primaoca JRT Trezor BiH-Takse, broj računa primaoca:

Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar

Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka

Depozitni račun, broj računa 5556000031201417 Nova Banka a.d. Banja Luka

Depozitni račun, broj računa 5620128137723339 NLB Banka a.d. Banja Luka 

vrsta prihoda: 722830,
budžetska organizacija: 0904999 ,
svrha doznake: «Troškovi polaganja razlike stručnog ispita».