Literatura

Literatura

4.7.2012

PRIRUČNICI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA


Do sada su štamapna četiri priručnika za pripremu polaganja Pravosudnog ispita, koji su priređeni prema Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine i Programu pravosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. To su:

1.     PRIVREDNO PRAVO

2.     UPRAVNO I RADNO PRAVO

3.     USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA U BIH

4.     GRAĐANSKO PRAVO

Autor tri priručnika (Privredno pravo, Upravno pravo  i Ustavni sistem i organizacija pravosuđa u BiH) je Mato Tadić, ispitivač u Komisijama na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Autor priručnika za polaganje pravosudnog ispita iz Građanskog prava je Bariša Čolak, ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine.

Izdavač priručnika je JP NIO ''Službeni list BiH''.

Kontakt podaci za kupovinu i narudžbu priručnika:

JP NIO „Službeni list BiH“
Džemala Bijedića 39/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel/fax: +387 33 72 20 30
e-mail: sllist@sllist.ba 
web: www.sluzbenilist.ba