Uslovi za polaganje ispita

Uslovi za polaganje ispita

U skladu sa članom 2. Zakona o polaganju pravosudnog ispita (u daljem tekstu: Zakon), ispit mogu polagati osobe koje su kao diplomirani pravnici najmanje dvije godine radile na poslovima pravne struke. Pod istim uslovima, ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri.