Troškovi polaganja ispita

Troškovi polaganja ispita

25.4.2023

Rješenjem ministra pravde za troškove polaganja pravosudnog ispita određeno je plaćanje naknade u sljedećem iznosu:

880,00 KM - cijeli ispit
440,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta s pismenim radom
400,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta bez pismenog rada
300,00 KM - popravni ispit iz jednog predmeta s pismenim radom
250,00 KM - popravni ispiti iz jednog predmeta bez pismenog rada

Naknada se uplaćuje na račun koji pripada Jedinstvenom računu trezora (JRT), otvorenom kod:

  • Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar
  • Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka
  • Depozitni račun, broj računa 5556000060067744 Nova banka a.d. Banja Luka
  • Depozitni račun, broj računa 1341021020000276 Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo 

Vrsta prihoda: 722566

Budžetska organizacija: 0904999

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba upisati 0 (nula)

Broj poreznog obveznika: treba da sadrži jedinstven matični broj građanina ukoliko uplatu vrši fizička osoba ili trinaestocifreni broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravna osoba

Šifra općine uplatitelja: treba da sadrži šifru općine prebivališta- sjedišta uplatitelja

Poziv na broj:  popuniti  brojevima „0“ (nula)

Kandidat je dužan odmah po prijemu rješenja o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita i obavijesti o terminu,  izvršiti uplatu naznačenog iznosa, te potvrdu o uplati poslati na faks: 033/ 201-625, (do datuma iz obavijesti), jer u protivnom neće se zakazati Komisija za naznačeni termin.

Način otkazivanje termina pojašnjen je u Pravilniku o polaganju pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine.