Kontakt

Kontakt

10.3.2014

Sve dodatne informacije u vezi polaganja stručnog upravnog ispita možete dobiti putem kontakta:

Tel: 033/ 281 539
Faks: 033/ 201 625

E-mail: suiv@mpr.gov.ba