Novi ispitni termini

11.10.2019

Ispit počinje u 17:00 sati, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali, s početkom u 18:00 sati.

    

28.10.2019. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 3/19 sprat

1

MILA  LJUBIĆ

bachelor ekonomije

ŠIROKI  BRIJEG

2

MIA DŽINOVIĆ, Ponovno polaganje

 

bachelor općeg prava

 SARAJEVO

3

GORAN PRAVDIĆ, Novi termin

magistar prav (integrirani studij)

LIVNO

4

SALIHA  KULENOVIĆ

dipl. pravnik

SARAJEVO

5.

NIKOLINA  TIMOTIJA

dipl. pravnik

ISTOČNO SARAJEVO

 

29.10.2019. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 3/19 sprat

1

RIZO  TABAKOVIĆ

dipl. ing. šumarstva

PODLUGOVI-ILIJAŠ

2

JELENA  RAJAK

dipl. socijalni radnik

GACKO

3

KRISTINA  ČAVARA

bachelor novinarstva

KAĆUNI

4

NEBOJŠA ĐERIĆ

dipl. menadžer poslovnih finansija

SOKOLAC

5.

NERMINA  MUMINOVIĆ

bachelor poslovne ekonomije

SARAJEVO

 

30.10.2019. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 3/19 sprat

1

MLADENKA TODIĆ

dipl. ekonomista

LOPARE

2

SANJA  SAVIĆ

dipl. inženjer saobraćaja

LOPARE

3

LEJLA  FRLJAK                  

prof.-pedagog fizičkog vaspitanja-kulture

BREZA

4

 IVAN JURETA 

bachelor informatike

LIVNO

5.

TODOR  BUNIJEVAC

dipl. ekonomista

ŠEKOVIĆI

6.

DEA  GRAHOVAC, Popravni ispit

dipl.  pravnik, Predmet:Kancelarijsko poslovanje u organima uprave BiH

BANJA LUKA

7.

ADNAN  ČIVIĆ, Popravni ispit

bachelor prava, Predmet:Radni odnosi i Kancelarijsko poslovanje u organima uprave BIH

TUZLA

 

30.10.2019. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH, sala 2/19 sprat

1

EMZA  FAZLIĆ                            

dipl. žurnalist

SARAJEVO

2

ABID  PERENDA

bachelor prava

NOVI TRAVNIK

3

DARIJA  DANDIĆ, Novi termin                                                                                          

bachelor menadžmenta

FOJNICA

4

TARIK  KARIĆ, Novi termin            

bachelor prava

SARAJEVO

5.

OGNJAN MILETIĆ, Novi termin

profesor fizičkog vaspitanja

BANJA LUKA

6.

MILOŠ  JOKIĆ,Popravni ispit

profesor filozofije i sociologije, Predmet:Osnovi uprave u BiH

PALE