Novi ispitni termini

5.5.2023

Stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu na nivou Bosne i Hercegovine,  će se održati 08.05.2023. godine u Zgradi prijateljstva između Grčke i BiH,  Trg BiH broj 3, sala broj 2, sprat XI, sa početkom u 17,00 časova, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali, sa početkom u 18,00 časova.

Kandidati su:

  

R. br.

Imena kandidata

Stručna sprema

Mjesto stanovanja

1.

Besirović Amer

SSS

Sarajevo

2.

Elma Amiđić

SSS

Kakanj

3.

Samir Hodžić

SSS

Trnovo

4.

Neira Alomerović

SSS

Ilidža

5.

Mila Marinković

SSS

Sarajevo