Novi ispitni termini

12.9.2019

Stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu na nivou Bosne i Hercegovine održat će se 16.09.2019. godine u Zgradi prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, sala na XI spratu, sa početkom u 17:00 časova, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali, s početkom u 18:00 časova.

 

Kandidati su:

 

R. br.

Imena kandidata

Stručna sprema

Mjesto stanovanja

1.

Ivić Sanja

VŠS

Bugojno

2.

Milićević Lidija

SSS

Mostar

3.

Martinović Temima

SSS

Sarajevo

4.

Hadžibegović Nejra

SSS

Sarajevo

5.

Trnka Ajdin

SSS

Sarajevo

 

Stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu na nivou Bosne i Hercegovine održat će se 17.09.2019. godine u Zgradi prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, sala na XI spratu, sa početkom u 17:00 časova, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali, s početkom u 18:00 časova.

 

Kandidati su:

 

R. br.

Imena kandidata

Stručna sprema

Mjesto stanovanja

1.

Amiđić Semedin

VŠS

Kakanj

2.

Kasalo Lidija

SSS

Novi Travnik

3.

Pozderac Samir

SSS

Sarajevo

4.

Knezović Miroslav

SSS

Mostar

5.

Abdihodžić Senahid

SSS

Bihać