Novi ispitni termini

17.5.2021

Stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu na nivou Bosne i Hercegovine održat će se 26.05.2021. godine u Zgradi prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, sala na XI spratu, sa početkom u 17:00 časova, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali, s početkom u 18:00 časova.

 

Kandidati su:

 

R. br.

Imena kandidata

Stručna sprema

Mjesto stanovanja

1.

Elma Kapić

SSS

Sarajevo

2.

Filip Pecikoza

SSS

Višegrad

3.

Haris Hadžić

SSS

Sarajevo

4.

Miloš Čvoro

SSS

Pale

5.

Amina Mekić

SSS

Kaćuni