Kontakt

Kontakt

20.12.2013

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona Sektora za upravu:

Tel.:+387 33 281 585; 281580; 281621;  281579; 281609; 281604;
Fax:+387 33 201 683