Upis promjena u Registru

Upis promjena u Registru

Crkve i vjerske zajednice upisane u Registar koji se vodi kod Ministarstva pravde, dužne su da prijave nastale promjene u pogledu:

  • naziva (i skraćenog naziva ako postoji) Subjekta upisa;
  • sjedišta Subjekta upisa;
  • sadržaja, opisa i žiga pečata Subjekta upisa;
  • sadržaja, opisa i žiga štembilja;
  • sadržaja i opisa loga ili znaka Subjekta upisa ako postoji;
  • lica ovlašćenog za zastupanje.

Prijava za upis nastalih promjena podnosi se na formularu U-4.