Registracije

Finansijski izvještaji udruženja i fondacija 2019.

21.5.2021

1. Asocijacija elektronskih medija u BiH

2. Asocijacija pejzažnih arhitekata u BiH

3. Centar za međunarodnu politiku

4. Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju

5. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH

6. Udruženje kompozitora i muzikologa u Bosni i Hercegovini- AKIMUBIH

7. Asocijacija za demokratsku inicijativu

8. Udruženje trenera CEFE u BiH

9. Savez lovačkih organizacija u BiH

10. Udruzenje zaposlenih u graničnoj policiji Solid

11. Udruženje Sine Qua Non za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava

12. Udruženje Progres

13. Udruga Dinarica

14. Evropski pokret u BiH

15. Udruženje gluhih sportista u BiH

16. Udruženje Pravni institut u BiH

17. Udruženje porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju BiH DAJTE NAM ŠANSU

18. Udruženje naša perspektiva

19. Udruženje za sport i rekreaciju mladih

20. Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje

21. Udruženje za kulturu, podršku i edukaciju građana Okean

22. Udruženje profesionalaca za ljepotu i zdravlje - Laura

23. Udruženje građana Interkulturni susreti u BiH

24. Planinarsko - Skijaško Društvo Trebević

25. Udruženje EDUKATIVNI CENTAR SOVICE

26. Udruženje FOTON

27. Udruženje građana ADMON FILM

28. Boćarski savez Bosne i Hercegovine

29. Asocijacija za progresivni razvoj Modul D

30. Udruženje Kontraplan

31. Udruženje Kuma

32. Udruženje VIVA

33. Mreža za izgradnju mira

34. BIHAMK

35. Samostalni sindikat zaposlenika Uprave za idirektno-neizravno oporezivanje BiH

36. Udruženje Nova sigurnosna incijativa

37. Udruženje STEP

38. Udruženje Regionalna mreža populacija za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze

39. Udruženje Partnerstvo za zdravlje

40. Samostalni sindikat zaposlenika Nezavisnog operatora sistema u BiH

41. Udruženje za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta

42. Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine

43. Udruženje Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja - UCDER

44. Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja- Horizont 2024

45. Udruženje CENER 21

46. FEA - Inicijativa za šumarstvo i okoliš

47. Udruženje za promociju i ostvarivanje prava osoba oštećenog sluha Znakovi tišine

48. Udruženje Gradina

49. Udruženje Centar za ranu razvojnu podršku

50. Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH

51. Udruženje neurohirurga u BiH

52. Udruženje Studentski Servis

53. Udruženje Nova žena

54. Udruženje privrednika Pozitiv

55. Udruženje za razvoj medicinskih istraživanja

56. Udruženje za podršku ideja SKAKAVAC

57. Udruženje Bosanska familija-BOSFAM

58. Ljekari bez granica - Predstavništvo u BiH

59. Udruženje Podrška istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti

60. HRVATSKO NARODNO VIJEĆE U BiH

61. Udruženje  Mreža za izgradnju mira

62. Udruženje Centar za razvoj i podršku Tuzla

63. Udruženje za inovacije u okolišu

64. Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike

65. Fondacija Institut za mir i suživot civilizacija

66. World Vision BH Fondacija

67. CSSP- Berlin centar za integrativnu medijaciju-Predstavništvo za BiH

68. Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenice i Žepa

69. Centar za promociju civilnog društva

70. Fondacija za podsticanje inovacija u razvoju

71. Savez samostalnih sindikata BiH 

72. Centar za promociju civilnog društva

73. Udruga Centar za europske studije

74. Rotary club

75. CARE Deutschland-Luxemburg

76. Udruženje za odgovorno upravljanje ličnim finansijama U plusu

77. Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini

78. Ured Heinrich-Boll-Stiftung

79. The Westminster Foundation BiH

80. Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE 

81. Fondacija Bosanskohercegovačka inicijativa žena

82. Fondacija ISTINA PRAVDA POMIRENJE

83. Fondacija Kemal Bakaršić

84. Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu

85. Akademsko strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

86. Asocijacija za brigu o mentalnim i somatskom zdravlju EMPATIJA

87. Bosanskohercegovački komitet BH K CIGRE

88. Centri civilnih inicijativa CCI

89. Fondacija AWO Domovinska bašta

90. Fondacija Stećak u Bosni i Hercegovini 

91. Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

92. SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U BHRT-u

93. Fondacija Telemach

94. Fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH

95. Krav Maga Klub Samoobrane

96. Mikološko Udruženje Mycobh

97. Udruga MREŽA MLADIH KREŠEVO

98. Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini

99. Regionalna Asocijacija Poduzetnica Poslovna Žena

100. Respiratorno udruženje u Bosni i Hercegovini

101. Asocijacija izvođača i svirača

102. Sindikat Granične policije

103. Udruženje Aquasan mreža u BiH

104. Udruženje Filmske industrije

105. Udruženje Radio Marija u Bosni i Hercegovini

106. Udruženje Aarhus centar u BiH

107. Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

108. Udruženje BABY STEPS

109. Udruženje bebisiterki i geronto domaćica AMICUM

110. Udruženje BOSPER

111. Udruženje građana KRILO

112. Udruženje građana povratnika, raseljenih osoba i izbjeglica Mostovi nade

113. Udruženje građana Stari i prihvaćeni Slobodnozidarski Škotski red u Bosni i Hercegovini

114. Udruženje građana Velika loža Bosne i Hercegovine

115. Udruženje Centar za lobiranje

116. Udruženje Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija

117. Udruženje centar za razvoj medija i analize CRMA

118. Udruženje distributera medijskih usluga UDMU

119. Udruženje endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini

120. Udruženje Generala u BiH

121. Udruženje obiteljska pomoć

122. Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa u Bosni i Hercegovini

123. Udruženje ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reproducijskih prava

124. Udruženje Tuzlanska Amica

125. Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma OTAHARIN

126. Udruženje Hepro

127. Udruženje inkaming agencija i turističkih vodiča u BiH

128. Udruženje Međunarodni centar za promociju ljudskih prava

129. Udruženje Mreža policijskih službenica

130. Udruženje Nezavisni biro za razvoj

131. Udruženje tužilaca BiH

132. Udruženje Vaša prava Sarajevo

133. Udruženje Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca

134. Udruženje za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima GS1

135. Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini

136. Udruženje za ekonomski razvoj TERRA SANA

137. Udruženje za kulturu zdravog življenja AGAPE

138. Udruženje za očuvanje tradicije Birač

139. Udruženje za održivi povratak Podrinje

140. Udruženje za podršku jevrejeske kulture, tradicije i turizma Hagada

141. Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini

142. Udruženje Bajka

143. Udruženje Generacija

144. Udruženje za rane u Bosni i Hercegovini

145. Udruženje za razvoj društva KAP

146. Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini

147. Udruženje Drvo života KRUG 3X33 

148. Unija distrofičara u Bosni i Hercegovini

149. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO NE

150. Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99

151. Fondacija BORIS DIVKOVIĆ

152. Fondacija INFOHOUSE

153. Fondacija Muzej ratnog djetinjstva

154. Friedrich Ebert Stiftung

155. KUNG FU WUSHU SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

 156. Samostalni sindikat saobraćaja i veza u BiH

157. Savez za podršku profesionalnog boksa u BiH

158. Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA-e

159. Udruženje internih revizora BiH

160. Udruženje konzultanata inženjera Bosne i Hercegovine

161. Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije

162. Ski klub osoba sa invaliditetom Sarajevo

163. Udruženje forenzičkih revizora u BiH

164. Udruženje mladih umjetnika MuzikArt

165. Udruženje Sredi Svoj Grad SSG

166. Udruženje SNJEŽANA I 77 PATULJAKA

167. Udruženje  PRAVO LJUDSKI

168. UDRUŽENJE KONKURETNIH TELEKOM OPERATERA

169. CRVENA Udruženje za kulturu i umjetnost

170. Udruženje BIM ALIJANSA

171. Udruženje Dobročinstvo

172. Fondacija Obrazovanje u akciji

173. Sportsko-rekreativno udruženje Klub šampiona

174. Udruženje Kuvajtskih Investitora u Bosni i Hercegovini

175. UPTIS-Udruženje profesionalaca, trenera i službenika za javne nabavke u Bosni i Hercegovini

176. Udruženje građana Libertas

177. FUTURART

178. Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini

179. Udruženje građana NEŠTO VIŠE

180. Udruženje za afirmaciju mladih SEDEF

181. Ekološko udruženje Aleja Ilidža

182. Tradicionalna karate-do asocijacija u Bosni i Hercegovini

183. Udruženje Bokserski klub BOSNA  

184. Asocijacija kabelskih operatera i distributera mrežnih usluga u BiH AKOP BiH

185. Udruženje Facultas za prosperitet mladih

186. Udruženje za podršku i razvoj kulture komuniciranja Pro komunikacije

187. Udruženje Udružene

188. Udruženje FONOGRAM

189. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini

190. Udruženje VIA KULT OFFICE

191. Udruženje Bosiljak Cazin

192. Udruženje Most povjerenja

193. Udruženje Bosanskohercegovačko-Palestinsko prijateljstvo

194. Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini

195. Udruženje majki BRIŽNE RUKE

196. Fondacija Mulla Sadra u BiH

197. Udruženje društava za osiguranje SORS

198. Udruženje BH Novinari

199. ALTER MEDIA

200. Fondacija Stariji brat, starija sestra

201. Udruženje za unapređenje i kulturu življenja BONAVENTURA

202. DRUŠTO ZA GEOTEHNIKU U BiH

203. Asocijacija za razvoj LEDA

204. UDRUŽENJE PASS

205. Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti  BALETI

206. NOGOMETNI -FUDBALSKI SAVEZ BIH

208. RAGBI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

209. Udruženje  SPECIJALNI SPASILAČKI TIM

210. Udruženje euro konekta-ASSOCIATION EURO CONNECTA

211. Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija BiH

212. Udruženje bosansko-indijskog prijateljstva u Bosni i Hercegovini

213. Bosnia Agile-Udruženje za podršku razvoju agilnih metoda upravljanja projektima i razvoja softvera u BiH

214. Udruženje građana Jabučani

215. Udruženje Obrazovanje gradi BiH

216. ECSA BIH Asocijacija za studije Evropske zajednice u Bosni i Hercegovini

217. Udruženje za sistemsku praksu i terapiju 

218. Udruženje građana Megafon

219. Udruženje geografa u BiH

220. Udruženje Pontanima

221. Kongres Bošnjaka svijeta

222. Udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina

223. Sportsko udruženje Fair play Sarajevo

224. Udruženje za tradicionalnu japansku kulturu Aikikai u BiH

225. Udruženje SEF

226. Udruženje PROEKO Ilidža

227. Udruženje sportski klub Mlade nade

228. Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti Sklop

229. Stolnoteniski savez lica sa invaliditetom BiH

230. Udruženje HO MFS-EMMAUS

231. Udruženje građana Kultura sjećanja

232. Udruženje hemofiličara BiH

233. Udruženje Sarajevski otvoreni centar

234. Udruženje Reprobos

235. Udruženje Dobri ljudi

236. Asocijacija elektronskih medija u BiH

237. Udruženje Porsche klub BH

238. Asocijacija pejzažnih arhitekata u BiH

239. Udruga Moje trčanje

240. Udruga Standard

241. Fondacija za ljudska prava

242. Udruženje Austrijski bal u BiH

243. Forum lijeve inicijative

244. Udruženje Motivator

245. Udruženje Početak

246. Udruženje umjetnika Art colony

247. Biro zelene karte u BiH

248. Fondacija za muzičke umjetnosti

249. Sindikat Centralne banke

250. Udruženje Bosanska stvarnost

251. Nogometni savez BiH

252. Udruženje za razvoj Nerda

253. Centar za istraživačko novinarstvo

254. SPORTICUS

255. Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH

256. Udruženje Festival ulične umjetnosti

257. Udruženje Aparat teatar

258. Udruženje meremišljana BiH

259. Udruženje žena s invaliditetom Impuls

260. Fondacija fami

261. Sindikat penzionera u BiH

262. Udruženje Urban Etno

263. Udruženje ljubitelja prirode Seoska kuća Sake

264. Udruženje za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i vizuelnih umjetnosti FORA

265. Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u BiH

266. Olimpijski komitet BiH

267. Udruženje Zavičajni klub Pljevljaka i prijatelja u BiH

268. Udruženje mladih volontera Visoko

269. Udruženje građana EKO MREŽA

270. Fondacija pozitivnih interakcija prirode i društva - BRAVO

271. Udruženje Resurni centar za okoliš

272. Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH

273. Fondacija Mozaik

274. Bosna forum international Sarajevo

275. Udruženje Pokret za podršku pravdi i ljudskim pravima

276. Udruga Zemlja Dinarika

277. Udruženje za edukaciju i istraživanje o sportu, zdravim životnim stilovima i razvoju pojedinca, zajednice i društva TIM

278. Udruženje za poslovnu izvrsnost Tuzla

279. Udruženje za sanitarno inžinjerstvo u BiH

280. Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH

281. Golf savez BiH

282. Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

283. Udruženje Projekat

284. Udruženje Domaće u BiH   

285. Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca AMUS

286. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa CPI

287. Udruga Association LOOP Ensemble

288. Teniski savez BiH

289. Udruženje medijske industrije u BiH

290. Udruga Pontes

291. Udruženje za podršku i razvoj u primarnoj proizvodnji i preradi OK

292. Biospeleološko društvo u BiH

293. UMS zajednica u BiH

294. Fondacija Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja CREDI

295. Udruženje Novi Film

296. Udruženje NOVA AKROPOLA          

297. Fondacija Mreža za promjene Jugoistočne Evrope

298. Motociklistički savez Bosne i Hercegovine

299. CEM Centar za edukaciju mladih

300. Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

301. Fondacija Mozaik

302. Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH-UMO

303. Sindikat radnika u Raiffeisen Bank d.d. BiH

304. Udruženje građana Mreža novih ideja

305. Udruga ZA USPJEH MLADIH Široki Brijeg

306. Udruženje građana Bosanski Integracijski Forum

307. Udruženje JA BIH U EU

308. Udruženje muzičara SUPERAR

309. Fondacija za razvoj i unapređenje sportskih i rekreativnih aktivnosti Mali Most

310. Udruženje sumejja u Bosni i Hercegovini

311. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH PRAVI POŽAR

312. Asocijacija Graditelji Mira

313. Fondacija za podršku medija Lux Veritatis-Svjetlo Istine

314. Udruženje medijatora u BiH

315. Udruženje BIT Alijansa za informacione tehnologije

316. Udruženje Svi u istom timu-Viktoria

317. Udruženje ljubitelja alternativne umjetnosti DUH BOJE

318. Udruženje Akcija

319.  Udruženje Mostar softver grad

320. UDRUŽENJE ZA MODERNU HISTORIJU- UMHIS

321. Udruženje Majka i dijete - BOMBON

322. Udruženje umjetnika Bellarte

323. Udruženje Vijeće stranih investitora

324. Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa

325. Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini

326.Bosanskohercegovačka asocijacija alumnija Univerzitet u Turskoj 

327.EAST- WEST CENTAR 

328.Fondacija Future Time 

329.Fondacija Izvor 

330.Fondacija Vakuf Dr. Eminović 

331.INTERA tehnology park 

332.Kulturno umjetničko društvo  Vaso Jovanović Srebrenica 

333.Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine 

334.Savez sindikata policijskih organa u BiH 

335.UDRUŽENJE GRAĐANA RENDŽER 

336.Udruženje Balkanska mreža muzeja- BMN 

337.Udruženje banaka Bosne i Hercegovine 

338.Udruženje Bodibilding klub Elita 

339.Udruženje bosanskohercegovačko- američkog prijateljstva  UBAP  

340.Udruženje geologa u Bosni i Hercegovini 

341.Udruženje Mapa kulture 

342.Udruženje mljekarske industrije BiH- UMIBIH 

343.UDRUŽENJE MOJ ZAVIČAJ KANLIĆI 

344.Udruženje nastavnika Mostovi saradnje

345.Udruženje oboljelih od bulozne epidermiloze Debra 

346.Udruženje oboljelih od rijetkih bolesti 

347.Udruženje Pontanima 

348.Udruženje Pozitivne vrijednosti  

349.Udruženje pravnika BH iurs- UP BH iurs 

350.Udruženje Prijedorčanki IZVOR 

351.Udruženje solidarnosti zaposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela DKPT 

352.Udruženje sudija BiH 

353.Udruženje za ekologiju i podizanje ekološke svijesti EKO-SA 

354.Udruženje za gas u Bosni i Hercegovini 

355.Udruženje za obrazovanje i umjetnost OUS 

356.Udruženje za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa 

357.Udruženje za unaprjeđenje ekološke svijesti EKOLOGIJA 

358.Udruženje za uzgoj i zaštitu napuštenih bosansko-brdskih konja u BiH  

359.Udruženje žena Plane Makljenovac 

360.Vaterpolo Savez Bosne i Hercegovine 

361. Udruženje za razvoj i afirmaciju društva Nodas

362. Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj "ZORA"

363. Udruženje za podsticanje i istraživanje izvedbenih umjetnosti u BiH "Kontakt"

364. Centar za razvoj evoluacije i društvenih istraživanja

365. HUMANITY IN ACTION BOSNIA AND HERZEGOVINA

366. Udruženje za afirmaciju književnosti i izdavaštva "Zajednica izdavača u Bosni i Hercegovini

367. Fudbalski klub Novi Grad Sarajevo

368. Udruženje za prevenciju i borbu protiv raka kože Melanoma u Bosni i Hercegovini

369. „Centar za Kreativno Odrastanje“

370. Udruženje POMOZI.BA

371. Udruženje Centar za analizu medija i politike

372. UDRUŽENJE "URBAN MENADŽMENT"

373. Sindikat službenika Centralne banke

374. Udruženje za zaštitu od požara i zaštitu okoliša/životne sredine "MALI VATROGASCI"

375. Udruženje Eco Active Natura

376. Evropski istraživački centar

377. Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine

378. Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini/ UIPL u BiH

379. Udruženje medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini

380. Udruženje za cističnu fibriozu u Bosni i Hercegovine

381. UDRUŽENJE INŽENJERA GEOTEHNIČARA U BOSNI I HERCEGOVINI

382. Fondacija "CURE"

383. UDRUŽENJE ŽENA"MOZAIK KULTURA I TRADICIJA"

384. Udruženje Novi Film

385. OBALAFILM

386. ASSOCIATION CAMPUS INTERNATIONAL

387. Asocijacija supervizora u Bosni i Hercegovini

388. Asocijacija supervizora u Bosni i Hercegovini

389. Sportska bilijar asocijacija „BALABUSHKA“

390. Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize Debra

391. Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju

392. Udruženje građana za sport, rekreaciju i edukaciju FUN 

393. Udruženje MALA Sarajevo

394. Udruženje HOMOSAPIENS

395. Udruženje muzičkih talenata sevdalinke „SEVDAH“ 

396. Centar za istraživanje politika suprotstravljanja kriminalitetu CPRC

397. Američka privredna komora u BiH

398. Fondacija OTVORENA KUĆA Centar za mir i kulturu dijaloga

399. Fondacija Fra Nikola Šimović

400. Udruženje građana S 57 motorsport- amaterski sportski klub

401. Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja – Horizont 2024

402. Udruženje za podršku istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti IRTIK

403. Udruženje Pokret za podršku pravde i ljudskih prava

404. Udruženje privatnih poštanskih operatera Bosne i Hercegovine

405. Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini

406. Udruženje BH studenti

407. Ženska Jadranska Košarkaška Asocijacija 

408. Bosanski kulturni centar Prijedor

409. Fondacija Život

410. Udruženje kardiologa u BiH