Javnost Registra

Javnost Registra

  • Registar je javan.
  • Svako zainteresovano lice ima pravo na uvid u podatke sadržane u Registru subjekta upisa, osim uvida u lične podatke lica ovlašćenih za zastupanje.
  • Podacima iz Registra Ministarstvo izdaje izvod iz Registra.
  • Svako zainteresovano lice može da podnese zahtjev da mu se izda bilo koja kopija dokumenta iz Registra koja mu se mora dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva u Ministarstvu.