Kontakt

28.2.2013

Sve dodatne informacije u vezi oslobađanja od polaganja stručnog upravnog ispita, odnosno priznavanja stručnog upravnog ispita za srednju, višu i visoku školsku spremu možete dobiti putem kontakata:


telefon:    +387 33 281 585                  
                  +387 33 281 609