Novi ispitni termini

28.7.2021

Ispit počinje u 17:00 sati, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali (sala br. 2 na 19.spratu), s početkom u 18:00 sati.

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19 i zaštite osobnog zdravlja, kao i da bi se osigurala fizička distanca od najmanje 2 metra između osoba, broj javnosti na usmenom dijelu stručnog upravnog ispita je ograničen. Sve osobe koje žele slušati na usmenom dijelu ispita moraju se prethodno najaviti i naglasiti datum održavanja ispita koji žele slušati na e-mail: strucni.upravniVSS@mpr.gov.ba. Maksimalan broj osoba u dvorani koji žele slušati ispit je 5 prethodno prijavljenih osoba.


19.08.2021. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 2/19 sprat

Cijeli ispit

1

Ljiljana Vreća

Pale

diplomirani ekonomist

2

Hamza Subašić

Ilidža

bachelor poslovne informatike

3

Milica Stupar

Banja Luka

diplomirani fizičar

4

Amra Džoklo

Mostar

diplomirani pravnik

5.

Ivica Tomić

Prozor-Rama

bachelor kriminalistike

6.

Duje Nevistić

Prozor

stručni prvostiupnik inženjer sigurnosti i zaštite

 

24.08.2021. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 2/19 sprat

Cijeli ispit

1

Goran Zirojević

Trebinje

diplomirani inženjer za proizvodnju i menadžment

2

Ivan Lopajne

Stolac

magistar socijalnog rada

3

Fatima Mašić

Sarajevo

magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike

4

Irma Dadić

Gornji Vakuf- Uskoplje

magistar hemije

5.

Dajana Dukić

Kneževo

diplomirani ekonomista

 

26.08.2021. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 2/19 sprat

Cijeli ispit

1

Anita Vlašić

Mostar

profesor engleskog jezika i književnosti

2

Danko Šiljegović

Banja Luka

diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku

3

Đorđe Đukić

Banja Luka

diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku

4

Andrea Hrgota

Kiseljak

dipl ekonomista

5.

Denis Petrić

Mostar

dipl inžinjer poljoprivrede

 

30.08.2021. god – Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH,  sala 2/19 sprat

Cijeli ispit

1

Sanja Milaković

Milići

diplomirani pravnik

2

Leon Martinović

Mostar

prvostupnik/bachelor prava

3

Sara Jajetović

Sarajevo

bachelor prava

4

Bojana Čegar

Pale

diplomirani pravnik

5.

Damir Glavinić

Neum

magistar ekonomije

6.

Marko Frančešević

Sarajevo

bachelor likovne umjetnosti

 

 Napomena: Može doći do korekcije odnosno izmjene spiska odnosno naknadnog donošenja rješenja o polaganju za neke kandidate.