Mapa sajta

O Ministarstvu
Nadležnosti
Organizacija i kontakti
Interno
Projekti/Publikacije
Projekti/Strategije
Publikacije
Stručna literatura
Organizacione jedinice
Pravosuđe
Usvojeni zakoni i drugi propisi
Sektor za pravosudne organe na državnom nivou
Priručnik za izradu pravnih propisa
Adresar pravosuđa
Upravna inspekcija
Upravni inspektorat
Uprava
Registracije
Udruženja
Kako osnovati udruženje?
Potrebna dokumentacija
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Fondacije
Kako osnovati fondaciju
Registracija fondacije
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Uredi ili predstavništva stranih nevladnih organizacija
Potrebna dokumentacija
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Registracija pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine
Upis u Registar, promjene i brisanje iz Registra
Formulari
Izvod iz registra
Javnost Registra
Administrativne takse
Kontakt
Crkve i vjerske zajednice
Upis u Registar
Upis promjena u Registru
Kontakt
Prestanak rada
Formulari
Administrativne takse
Upis promjena u Registru udruženja ili fondacija
Brisanja iz Registra po zahtjevu udruženja i fondacije
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Ispiti
Pravosudni ispit
Uslovi za polaganje ispita
Prijava polaganja
Način polaganja pravosudnog ispita
Rješenje o imenovanju komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine
Troškovi polaganja ispita
Kontakt
Novi ispitni termini
Literatura
Izmjena Rješenja o imenovanju komisije 2024
Stručni upravni ispit za visoku školsku spremu
Osnovne informacije
Uslovi za polaganje ispita
Podnošenje zahtjeva za polaganje
Formular zahtjeva
Način polaganja ispita
Troškovi polaganja ispita
Kontakt
Novi ispitni termini
Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita
Program stručnog upravnog ispita
Stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu
Osnovne informacije
Uslovi za polaganje ispita
Podnošenje zahtjeva za polaganje
Formular zahtjeva za SSS
Formular zahtjeva za VŠS
Način polaganja ispita
Troškovi polaganja ispita
Kontakt
Novi ispitni termini
Oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita/priznavanje stručnog upravnog ispita
Administrativna taksa
Kontakt
Reforma javne uprave
Izvršenje krivičnih sankcija
Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove
Projekat izgradnje državnog zatvora
Zašto je potreban zatvor na državnom nivou
Cilj i svrha projekta
Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Potrebna finansijska sredstva
Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija
Zakon BiH o pomilovanju
Pravilnici
Podrška reformi upravljanja u zatvorima u BiH
Strateška planiranja, koordinacija pomoći i evropske integracije
Strateška planiranja
Strategija za reformu sektora pravde
Institucionalna strategija
Koordinacija pomoći
Podrška jačanju civilnog društva u državnim ministarstvima pravde i sigurnosti
Evropske integracije
Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije
Javne konsultacije
Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH
Međunarodna pravna pomoć i saradnja
Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju
Međunarodne konvencije
Bilateralni ugovori
Međunarodne otmice djece
Postupanje u slučaju otmice djece
Zahtjev
Odlučivanje
Kontakt
Alimentacije
Postupak ostvarivanja prava
Zahtjev
Zemlje u kojima se konvencija primjenjuje
Kontakt
Međunarodna pravna pomoć - knjiga I, 2006
Međunarodna pravna pomoć - knjiga II, 2007
Civilno društvo
Sektor za civilno društvo
Registracije
Udruženja
Kako osnovati udruženje?
Potrebna dokumentacija
Upustva za popunu obrazaca
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Fondacije
Kako osnovati fondaciju
Registracija fondacije
Upustva za popunu obrazaca
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Uredi ili predstavništva stranih nevladnih organizacija
Potrebna dokumentacija
Upustva za popunu obrazaca
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Registracija pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine
Upis u Registar, promjene i brisanje iz Registra
Formulari
Objavljivanje podataka iz registra
Izvod iz registra
Javnost Registra
Administrativne takse
Kontakt
Crkve i vjerske zajednice
Upis u Registar
Upis promjena u Registru
Kontakt
Prestanak rada
Formulari
Administrativne takse
Upis promjena u Registru udruženja ili fondacija
Zahtjev za izmjene i dopune registracije
Brisanja iz Registra po zahtjevu udruženja i fondacije
Upustva za popunu obrazaca
Obrasci
Administrativna taksa
Kontakt
Besplatna pravna pomoć
Info/Pristup informacijama
Tenderi/Javni oglasi
NVO
NVO
RESPA
RESPA
reload
reload
ogp
ogp