Kontakt

Kontakt

24.12.2021

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju:

Tel. : + 387 33 28 15 34

Tel. : + 387 33 28 15 65

Fax : + 387 33 20 16 53