Registracije

Finansijski izvještaji udruženja i fondacija 2020.

20.5.2021

1. Udruženje Centar za analizu medija i politike

19. Udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu - Poduzetnice IN

20. Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator

21. Udruženje Bosanskohercegovačko-Palestinsko prijateljstvo

22. Udruženje bosansko- indijskog prijateljstva u Bosni i Hercegovini

23. Asocijacija Graditelji Mira

24. CPRC Centar za istraživanje politika suprotstravljanja kriminalitetu

25. Udruženje Asocijacija za studije Evropske zajednice u Bosni i Hercegovini

26. Fondacija za podršku medija Lux Veritatis/Svjetlo Istine

27. Samostalni sindikat saobraćaja i veza u Bosni i Hercegovini

28. Respiratorno udruženje u Bosni i Hercegovini

29. Vijeće za štampu i online medije u Bosni Hercegovini

30. Centar za  i razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija

31. Udruženje tužilaca BiH

32. Udruženje Mostar softver grad

33. Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje

34. Udruženje Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca

35. Udruženje za edukaciju Kinderhaus

36. Institut za mir i suživot civilizacija- IPACC

37. Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

38. Udruženje Mreža policijskih službenica

39. Udruženje Jedinstveno zdravlje BH

40. Savez općina i gradova Federacije BiH

41. Udruženje ReACT

42. Udruženje JA BIH u EU

43. Udruženje „Asocijacija Nezavisnih intelektualaca Krug 99“

44. Udruženje „Regionalna mreža populacija za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze“

45. Udruženje "OK"

46. Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“

47. Udruženje Genetičara u BiH GENEBIH

48. Udruženje HOMOSAPIENS

49. Udruženje Mala

50. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini

51. Fondacija Građanska akcija za razvoj društva

52. Udruženje konkuretnih telekom operatera

53. Asocijacija za napredak nauke i tehnologije

54. Udruženje muzičkih talenata sevdalinke SEVDAH

55. Udruženje nastavnika Mostovi saradnje

56. Udruženje Nova Svjetlost

57. Fondacija Građanska akcija za razvoj društva

58. Udruženje majki BRIŽNE RUKE

59. Asocijacija kabelskih operatera i distributera mrežnih usluga u BiH AKOP BIH

60. Udruženje euro konekta ASSOCIATION EURO CONNECTA

61. Asocijacija supervizora u Bosni i Hercegovini

62. Fondacija BORIS DIVKOVIĆ

63. Udruženje Centar za humanitarnu diplomatiju

64. Udruženje EMDR terapeuta u BiH

65. Američka trgovačka komora u BiH

66. Udruženje PRAVO LJUDSKI

67. Udruženje mljekarske industrije BiH-UMIuBiH

68.  Udruženje VIVA

69. Udruženje za promociju i unapređenje zdravlja Generacija

70. FEA - Inicijativa za šumarstvo i okoliš

71. Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju

72. Hrvatsko Narodno Vijeće BiH

73. Regionalna Asocijacija Poduzetnica Poslovna Žena

74. Association Campus International

75.  Fondacija Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja

76. Udruženje gluhih sportista u BiH

77. Udruženje osoba sa Invaliditetom Denis Barta

78. Udruženje NOVA AKROPOLA

79. Samostalni sindikat zaposlenika Uprave za idirektno/neizravno oporezivanje BiH

80. Udruženje SUPERAR u BiH

81. Fondacija Mulla Sadra u BiH

82. Udruženje za inovacije u okolišu

83. Sindikat Centralne banke

84. Udruženje građana Velika loža Bosne i Hercegovine

85. Udruženje za edukaciju i istraživanje o sportu, zdravim životnim stilovima i razvoju pojedinca, zajednice i društva TIM

86. Udruženje CENER 21

87. Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa u BiH

88. Bosanskohercegovačka asocijacija alumnija Univerziteta u Turskoj

89. Udruženje za obrazovanje i umjetnost OUS

90. Udruženje za cističnu fibrozu u Bosni i Hercegovini

91. Udruženje Filmske industrije

92. Udruženje Naša Perspektiva

93. Udruženje mladih ELAN

94. Fondacija Mreža za promjene Jugoistočne Evrope

95. Udruženje Montessori praktičara i edukatora u BiH

96. Udruženje Trudnica i mama

97. Udruženje muzičkih umjetnika MuzikArt

98. Asocijacija za demokratske inicijative (ADI)

99. Udruženje Nova sigurnosna inicijativa

100. Udruženje građana Interkulturni susreti u BiH

101. Udruženje profesinalaca za ljepotu i zdravlje Laura

102. Udruženje za kulturu i razvoj umjetnosti REAKCIJA

103. Kulturno umjetničko društvo Vaso Jovanović Srebrenica

104. Udruženje Bosanska familija-BOSFAM

105. Fondacija Centar Duga Art

106. Udruženje osoba sa invaliditetom Ski klub osoba sa invaliditetom Sarajevo

107. Fondacija za podsticanje inovacija u razvoju

108. Centar za promociju civilnog društva

109. Američko-bosanska fondacija

110. Friedrich Ebert Stiftung

111. Udruženje za podsticanje i istraživanje izvedbenih umjetnosti u BiH "Kontakt"

112. Savez samostalnih sindikata BiH

113. Udruženje Bosiljak Cazin

114. World Vision BH Fondacija

115. CSSP- Berlin centar za integrativnu medijaciju

116. The Westminster Foundation For Democracy

117. Fondacija Muzej ratnog djetinjstva

118. Udruženje "BIM ALIJANSA"

119. Društvo pisaca u BiH

120. Udruženje za poslovnu izvrsnost Tuzla

122. Udruženje za razvoj NERDA

123. Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine

124. Udruženje Urban-Etno

125. Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra

126. Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini

127. Udruženje Klub sporta i rekreacije za sve

128. Udruženje žena za očuvanje rukotvorina u Bosni i Hercegovini Udružene

129. Udruženje društava za osiguranje SORS

130. Udruženje građana Svi u istom timu - VIKTORIJA

131. Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini

132. Udruženje Centar za održivi razvoj Brčko

133. Fondacija Centar za javno pravo

134. Udruženje Mapa kulture

135. Udruženje Prava za sve

136. Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini

137. Udruženje Asocijacija izvođača i svirača VOGOŠĆA

138. Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenice i Žepa

139. Udruženje lokalnih radio stanica ALTER MEDIA

140. Samostalni sindikat zaposlenika Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini

141. Golf savez Bosne i Hercegovine

142. Asocijacija trenera i učitelja skijanja u Bosni i Hercegovini

143. Udruženje kompozitora i muzikologa u Bosni i Hercegovini

144. Fondacija Mozaik

145. Savez Lovačkih organizacija BiH

146. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine

147. Udruženje Resurni centar za okoliš

148. Udruženje Centar za razvoj medija i analize

149. Udruga Radio Marija u Bosni i Hercegovini

150. Sindikat granične policije

151. Kung Fu Wushu savez Bosne I Hercegovine

152. Udruženje Uvertira

153. Savez za podršku profesionalnog boksa u BiH

153. Udruženje za zaštitu prava proizvođača fonograma FONOGRAM

154. Udruženje novinara BHN

155. Udruženje Centar za mirovno obrazovanje

156. Udruženje Vaša prava Sarajevo

157. Udruženje Aarhus centar u BiH

158. Udruženje neurohirurga u BiH

159. Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

160. TerraSana-Udruženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje 

161. Udruženje Centar za Europske studije

162. Udruženje PASS

163. Udruženje Most povjerenja

164. Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini

165. International Rescue Committee, Predstavništvo u BiH

166. Udruženje građana "CAKUMPAKUM"

167. Udruženje Centar za edukacije i upravljanje projektima

168. Udruženje građana povratnika, raseljenih osoba i izbjeglica Mostovi nade Modriča

169. Udruženje PRAVI PUT

170. Udruženje bebisiterki i geronto domaćica AMICUM

171. Udruženje Centar za lobiranje

172. Fondacija za razvoj i unapređenje sportskih i rekreativnih aktivnosti Mali Most

173. Udruženje Obiteljska pomoć

174. Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini

175. Udruga PRAVI PUT

176. Udruženje žena Romkinja

177. Fondacija za razvoj medija i civilnog društva Mediacentar

178. Udruženje građana ADMON FILM

179. Udruženje KULT

180. Udruženje FOTON

181. Udruženje građana Dijalog

182. Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih i zdravstvenih profesionalaca u BiH

183. Veterans health and welfare for world prosperity

184. Udruženje Kuma

185. Asocijacija za progresivni razvoj Modul D

186. Udruženje SOVICE

187. Udruženje Kontraplan

188. Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine

189. Udruženje građana kultura sjećanja

190. Udruženje Artes

191. Udruženje Sredi Svoj Grad

192. Udruženje Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije

193. Udruženje porodica djece i osoba sa poteškoćama u razvoju BiH DAJTE NAM ŠANSU

194. Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju IBHI

195. Fondacija za Socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

196. Savez modernih plesova u Bosni i Hercegovini

197. Udruženje za podršku razvoju agilnih metoda upravljanja projektima i razvoja softvera u BiH

198. Udruženje za automatsku identifikaciju,elektronsku razmjenu podataku i upravljanje poslovnim procesima – GS1

199. Udruženje građana Centar za međunarodnu politiku

200. Udruženje profesionalaca, trenera i službenika za javne nabavke u Bosni i Hercegovini

201.  Udruženje Futur art

202. Međunarodni forum Bosna Sarajevo

203. Udruženje za sistemsku praksu i terapiju

204. Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu

205. Asocijacija Moto Klub Srebrenica

206. Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa

207. Udruženje FAMA Metodologija

208. Udruženje Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

209. Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini

210. Udruženje za promociju arhitekture, kulture prostora i vizuelnih umjetnosti FORA

211. Udruženje Centri civilnih inicijativa

212. Fondacija AWO Domovinska bašta

213. Udruženje građana za održivi povratak BEHAR

214. Udruženje O. L. I. Integrativna psihodinamska psihoterapija, savjetovanje i koučing

215. Udruženje građana KRILO

216. Udruženje Nezavisni biro za razvoj

217. Sportsko udruženje " FAIR-PLAY" Sarajevo

218. Udruženje građana Sportski klub Mlade nade

219. Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE

220. Udruženje SOVE

221. Sportska bilijar asocijacija BALABUSHKA

222. Udruženje Sef 

223. Udruženje za tradicionalnu japansku kulturu Aikikai u Bosni i Hercegovini 

224. Udruženje BOSANSKA STVARNOST 

225. Udruženje Dobri ljudi 

226. Udruženje REPROBOS 

227. Asocijacija elektronskih medija u Bosni i Hercegovini 

228. Udruženje SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR 

229. Udruženje Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini  

230. Udruženje Moje trčanje

231. Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu

232. Udruženje umjetnika ART COLONY

233. Udruženje Zavičajni klub Pljevljaka i prijatelja u Bosni i Hercegovini

234. Udruženje MFS EMMAUS

235. Udruženje za podršku u promociji jevrejske kulture, tradicije i turističkih potencijala Hagada

236. Fondacija Bosanskohercegovačka inicijativa žena

237. Fondacija Kemal Bakaršić

238. Udruženje generala Bosne i Hercegovine

239. Udruženje UNIVERZUM Visoko

240. Udruženje za očuvanje tradicije Birač Vlasenica

241. Udruženje za razvoj i afirmaciju društva Nodas

242. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

243. Fondacija za muzičke umjetnosti

244. Internet društvo u Bosni i Hercegovini

245. Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH IN Fondacija

246. Sindikat penzionera u BiH

247. Fondacija Vakuf Dr. Eminović

248. Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta- SEEF

249. Udruženje za proučavanje zemljišta tla u Bosni i Hercegovini

250. Udruženje za djecu i mlade u BiH IUVENTUS

251. Društo za geotehniku u BiH

252. Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini

253. Udruženje za promicanje standarda kvalitete STANDARD Široki Brijeg

254. Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu

255. East West Centar Sarajevo

256. Udruženje Međunarodni centar za promociju ljudskih prava

257. Udruženje građana Jabučani

258. LESP net- Udruženje poslovnih savjetnika u BiH

259. Udruženje Vijeće stranih investitora

260. Unija distrofičara u Bosni i Hercegovini

261. Udruženje DOBRO.BA

262. Udruženje za kulturu zdravog življenja Agape

263. Udruženje pravnika u Bosni i Hercegovini – iuris

264. Fondacija ISTINA PRAVDA POMIRENJE

265. Udruženje endokrinologa i dijabetologa u BiH

266. Udruženje Aquasan mreža u BiH

267. Asocijacija za razvoj LEDA

268. Udruženje meremišljana u Bosni i Hercegovini

269. Udruženje umjetnika Bellarte

270. Fondacija za ljudska prava

271. Udruženje  Početak

272. Sindikat Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

273. Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini

274. Udruženje za psiho-fizički razvoj Krav-Maga klub samoodbrane

275. Udruženje žena Mozaik kultura i tradicija

276. Udruženje za izradu i implementaciju humano-ekoloških projekata razvoja i obnove

277. Udruženje oboljelih od rijetkih bolesti

278. Udruženje Moj zavičaj Kanlići

279. Udruženje  Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u Bosni i Hercegovini

280. Fondacija fami

281. Humanitarno udruženje za pomoć i edukaciju Obraduj nekoga

282. Udruženje Naftni Komitet u Bosni i Hercegovini

283. Udruženje Centar za ekologiju, okoliš i turizam CEOT

284. Udruženje Bosansko turska braća

285. Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

286. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH PRAVIPOŽAR

287. Udruženje grupnih analitičara Klinika za psihijatriju UKC Tuzla

288. Udruženje SPECIJALNI SPASILAČKI TIM

289. Udruženje Dinarica

290. Motociklistički savez BiH

291. Udruženje Nova sigurnosna incijativa

292. INTERA- Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak

293. Savez sindikata policijskih organa u BiH

294. Hortikulturno naučno društvo Bosne i Hercegovine

295. Udruženje za afirmaciju mladih Sedef

296. Udruženje distributera medijskih usluga

297. Fondacija Telemach

298. Udruženje Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini

299. Udruženje Original za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava

300. Udruženje Aparat teatar

301. Stonoteniski savez lica sa invaliditetom Bosne i Hercegovine

302. Udruženje privrednika Pozitiv

303. Udruženje Mreža mladih KREŠEVO

304. Asocijacije za brigu o mentalnom i somatskom zdravlju, Psihoterapiju, Edukaciju,Radionice, Lični razvoj i Savjetovanje EMPATIJA

305. Udruženje konsultanata inžinjera Bosne i Hercegovine

306. Udruženje  Centar za edukaciju mladih CEM Travnik

307. Udruženje žena Plane Makljenovac

308. Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u BiH

309. Udruženje za podršku okolišno održivom razvoju Ilidže PROEKO ILIDŽA

310. Udruženje Balkanska mreža muzeja- BMN

311. Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma OTAHARIN

312. Fondacija CURE

313. Fondacija Stećak u Bosni i Hercegovini

314. Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca  AMUS

315. Udruženje Dobročinstvo

316. Boćarski savez Bosne i Hercegovine

317. Porsche klub BH

318. Fondacija Hastor

319. Udruženje Pravnik

320. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini

321. Vaterpolo Savez Bosne i Hercegovine

322. Udruženje eGinekolog

323. Udruženje građana pogođenih ratnom štetom 1991 do 1996 u BiH

324. Fondacija Izvor

325. Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini

326. Udruženje građana Rendžer

327. Centar za humanu politiku

328. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO- NE

329. Udruženje PROJEKAT

330. HELVETAS Swiss Intercooperation

331. Udruženje BABY STEPS Sarajevo

332. Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE

333. Rotary club

334. Fondacija Obrazovanje u akciji

335. Heinrich-Boll-Stiftung e.V.

336. Asocijacija pejzažnih arhitekata Bosne i Hercegovine

337. Glavni ured CARE Deutschland - Luxemburg e.V.u BiH

338. Udruženje MI

339. Udruženje Sarajevska škola alpinizma

340. Udruženje za kulturu, podršku i edukaciju građana Okean

341. Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize Debra

342. Udruženje Festival ulične umjetnosti

343. Udruženje RC- ARGONET

344. Planinarsko udruženje DOBOR

345. Udruženje Centar za razvoj i podršku

346. Tradicionalna karate - do asocijacija u Bosni i Hercegovini

347. Udruženje "Sine Qua Non" za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava

348. Udruženje mladih volontera

349. Udruženje Djela, a ne riječi-DAR

350. Udruženje za održivi povratak Podrinje 

351. Udruženje za razvoj društva KAP 

352. Teniski savez Bosne i Hercegovine 

353. Udruga Radio Marija u Bosni i Hercegovini 

354. Fondacija Alija Izetbegović

355. Udruženje za energiju, okolinu i resurse CENER 21  

356. Udruženje za promociju umjetnosti i kulture Forum 

357. Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

358. Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAМK

359. Centar za istraživačko novinarstvo  CIN 

360. Udruga MELIOR 

361. Forum Lijeve Inicijative

362. Fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca

363. Udruženje građana Mreža za izgradnju mira

364. Udruženje medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini

365. SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U BHRT-u

366. Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP

367. Udruženje za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa

368. Savez slijepih u Bosni i Hercegovini

369. Udruženje dramskih umjetnika Altteatar

370. Udruženje Centar za ranu razvojnu podršku

371. Ekološko udruženje Aleja Ilidža

372. Udruženje geologa u Bosni i Hercegovini

373. ALUMNI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U MOSTARU

374. Udruženje BAJKA

375. Udruženje sudija Suda BiH

376. Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini Udruženje GEOuBIH

377. Udruženje Freelance BiH

378. Udruženje Prijedorčanki IZVOR

379. Nacionalni komitet ICOMOS Sarajevo

380. Udruženje građana SUŽIVOT Goražde

381. Udruženje Zora Zenica

382. Udruženje dječijih neurologa u BiH

383. Fondacija OTVORENA KUĆA Centar za mir i kulturu dijaloga

384. Udruženje Centar evropskog puta u BiH

385. Fondacija Fra Nikola Šimović

386. Atelier for Community Transformation – ACT

387.  MEĐUNARODNA FONDACIJA APOTROPOS

388. Udruženje građana S 57 motorsport- amaterski sportski klub

389.  Fondacija Život

390. Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja- Horizont 2024

391. Udruženje za podršku istraživanju i razvoju tržišta i konkurentnosti IRTIK

392. Udruženje Pokret za podršku pravde i ljudskih prava

393. Udruženje za afirmaciju književnosti i izdavaštva Zajednica izdavača u Bosni i Hercegovini

394. Udruženje privatnih poštanskih operatera Bosne i Hercegovine

395. Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini

396. Udruženje Mijelom u BiH

397. Udruženje "BHstudenti"

398. Ženska Jadranska Košarkaška Asocijacija

399. Udruženje BRAVO

400. Udruženje za promociju i unapređenje zdravlja"Generacija"

401. TAEKWONDO SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

402. Bosanski kulturni centar u Prijedoru

403. Udruženje medijske industrije

404. Fondacija Laila

405. OLDTIMER SAVEZ U BiH

406. Sindikat Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

407. Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini

408. Udruženje kardiologa u BiH