Interno

10.3.2022

Program rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (pdf verzija)
Izvještaj o radu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (pdf verzija)
Ažurirani Registar rizika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine  Plan upravljanja rizicima u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu