Institucionalana strategija

7.5.2019

Izvještaj o evaluaciji Srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine 
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 2019.-2021.-prilozi
Registar rizika Ministarstva pravde BiH za 2019. godinu
Izvještaj o radu Ministarstva pravde BiH za 2017.
Akcioni plan srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde BiH
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine  Izvještaj o provođenju Srednjoročnog strateškog plana Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u 2015. godini
Srednjoročna komunikacijska strategija Ministarstva pravde BiH za period od 2015. do 2017.
Izvještaj o provođenju SKS MPBiH za 2014. godinu
Pravilnik za izradu godišnjeg programa rada, godišnjih planova rada i mjesečnih izvještaja o radu Ministarstva pravde BiH
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2020. godine