Institucionalana strategija

4.7.2024

Prednacrt Programa rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Izvještaj o provođenju projekata donatorske pomoći u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (pdf verzija) Izvještaj o radu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Prednacrt Programa rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2022. godinu - PDF (ovo je link do pdf dokumenta), WORD (ovo je link do word dokumenta)
Srednjoročna komunikacijska strategija MP BiH 2020.-2022. godine - PDF (ovo je link do pdf dokumenta), WORD (ovo je link do word dokumenta)
Izvještaj o provođenju Srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (pdf verzija)
Izvještaj o radu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (pdf verzija)
Izvještaj o praćenju i procjeni efektivnosti donatorske pomoći u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu (pdf verzija)

Izvještaj o provođenju projekata donatorske pomoći u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (pdf verzija)
Program rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (pdf verzija)
Ažurirani Registar rizika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine  Plan upravljanja rizicima u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 
Izvještaj o radu Ministarstva pravde BiH za 2020. 
Program rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu 
Program rada Ministarstva pravde BiH za 2020.
Izvještaj o radu Ministarstva pravde BiH za 2019.
Izvještaj o upravljanju rizicima u MPBiH u 2019. godini
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 2020.-2022. 
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 2020.-2022.-prilozi
Izvještaj o evaluaciji Srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine 
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 2019.-2021.-prilozi
Registar rizika Ministarstva pravde BiH za 2019. godinu
Izvještaj o radu Ministarstva pravde BiH za 2017.
Akcioni plan srednjoročnog plana rada Ministarstva pravde BiH
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine  Izvještaj o provođenju Srednjoročnog strateškog plana Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u 2015. godini
Srednjoročna komunikacijska strategija Ministarstva pravde BiH za period od 2015. do 2017.
Izvještaj o provođenju SKS MPBiH za 2014. godinu
Pravilnik za izradu godišnjeg programa rada, godišnjih planova rada i mjesečnih izvještaja o radu Ministarstva pravde BiH
Srednjoročni plan rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2020. godine